მენეჯმენტი

ჩვენ შესახებ > მენეჯმენტი

სამსახურის უფროსი

დავით ონოფრიშვილი

განათლება

1994 წ.- ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტი, აშშ. (Columbia University) საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი; სპეციალობა: ეკონომიკური პოლიტიკის მართვა.

სამსახურის უფროსის პირველი მოადგილე

ირაკლი თუთარაშვილი

განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ბიზნეს ადმინისტრირება

სამსახურის უფროსის მოადგილე

ეკატერინე წერეთელი

განათლება

ქ.თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდული ფაკულტეტი.