სამეთვალყურეო საბჭო

ჩვენ შესახებ > სამეთვალყურეო საბჭო

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 მაისის # 102 დადგენილებით შეიქმნა სამსახურთან არსებული საკონსულტაციო ფუნქციების მქონე სამეთვალყურეო საბჭო, რომელიც დღეისთვის წარმოდგენილია შემდეგი შემადგენლობით:

საქართველოს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე;
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი;
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი;
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი;
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი;
ა(ა)იპ – საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი – ელგუჯა მელაძე;
ა(ა)იპ – საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი – სამსონ ფხაკაძე.