Insurance Market Statistics
 
2007       IV Q.
2008 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2009 I Q. II Q.   IV Q.
2010 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2011 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2012 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2013 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2014 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2015 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2016 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2017 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2018 I Q.      
 

Financial Indicators of Insurance Companies
 
2008       IV Q.
2009 I Q. II Q.   IV Q.
2010 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2011 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2012 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2013 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2014 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2015 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2016 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2017 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2018 I Q.      


Registered Non-State Pension Schemes Statistics
 
2007       IV Q.
2008 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2009 I Q. II Q.   IV Q.
2010 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2011 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2012 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2013 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2014 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2015 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2016 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2017 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2018 I Q.      


Statistics (Without Government Program)
 
2013 I Q. II Q. III Q. IV Q.
2014 I Q. II Q. III Q. IV Q.


The Financial Highlights of Insurance Companies, Independent Auditor's Report
 
Aldagi Alpha Ardi Cartu Gpih IC Group Imedi L Irao Kamara TBC Insurance Psp Standard Tao Unison
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016