სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა
 
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.სადაზღვევო ბაზრის სტატისტიკური მაჩვენებლები
 
2007       IV კვ.
2008 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.

 

სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური მაჩვენებლები
 
2008       IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები
 
კომპანიის დასახელება 2017 2018
სს სადაზღვევო კომპანია იმედი ელ   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს არდი დაზღვევა   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია ალფა   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია ევროინსი   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს პსპ დაზღვევა   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმი   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია ტაო   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია კამარა   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს თიბისი დაზღვევა   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია
გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია
  I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი   I კვ.
  II კვ.
III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ.
სს ჰუალინგ დაზღვევა   I კვ.
  II კვ.
  III კვ.
IV კვ. IV კვ.არასახელმწიფო საპენსიო სქემების სტატისტიკური მაჩვენებლები
 
2007       IV კვ.
2008 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.სტატისტიკური მონაცემები (სახ. სადაზღვევო პროგრამების გარეშე)
 
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.


 
ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევის სახეობაში (საბანკო გარანტიები) მონაწილე სადაზღვევო კომპანიები
 
2015     III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
 


სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები
დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნა
 
კომპანიის დასახელება წელი
ალდაგი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ალფა   2012 2013 2014 2015 2016 2017
არდი ჯგუფი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ქართუ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ჯი პი აი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ევროინსი 2011   2013 2014 2015 2016 2017
ირაო 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
კამარა     2013 2014 2015 2016 2017
პსპ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
პრაიმი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ტაო 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
უნისონი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
იმედი ლ       2014 2015 2016 2017
თიბისი დაზღვევა       2014 2015 2016 2017
გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია             2017
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი             2017
ჰუალინგ დაზღვევა             2017