სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა
 
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ.      სადაზღვევო ბაზრის სტატისტიკური მაჩვენებლები
 
2007       IV კვ.
2008 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ.      

 

სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური მაჩვენებლები
 
2008       IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ.      სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები
 
კომპანიის დასახელება 2017 2018
სს სადაზღვევო კომპანია იმედი ელ   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს არდი დაზღვევა   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს სადაზღვევო კომპანია ალფა   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს სადაზღვევო კომპანია აი სი ჯგუფი   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს პსპ დაზღვევა   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმი   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს სადაზღვევო კომპანია ტაო   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს საერთაშორისო სადაზღვევო კომპანია კამარა   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს თიბისი დაზღვევა   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანია
გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია
  I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი   I კვ.
   
III კვ.  
IV კვ.  
სს ჰუალინგ დაზღვევა   I კვ.
   
   
IV კვ.  არასახელმწიფო საპენსიო სქემების სტატისტიკური მაჩვენებლები
 
2007       IV კვ.
2008 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ.      სტატისტიკური მონაცემები (სახ. სადაზღვევო პროგრამების გარეშე)
 
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.


 
ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევის სახეობაში (საბანკო გარანტიები) მონაწილე სადაზღვევო კომპანიები
 
2015     III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ.      
 


სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები
დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნა
 
ალდაგი ალფა არდი ჯგუფი ქართუ ჯი პი აი აი სი ჯგუფი ირაო კამარა პსპ სტანდარტ ტაო უნისონი იმედი ლ თიბისი დაზღვევა
2011   2011 2011 2011 2011 2011   2011 2011 2011 2011    
2012 2012 2012 2012 2012   2012   2012 2012 2012 2012    
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013    
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016