სადაზღვევო ბაზრის სტატისტიკური მაჩვენებლები
 
2007       IV კვ.
2008 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ.    

 

სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური მაჩვენებლები
 
2008       IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ.    არასახელმწიფო საპენსიო სქემების სტატისტიკური მაჩვენებლები
 
2007       IV კვ.
2008 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ.    სტატისტიკური მონაცემები (სახ. სადაზღვევო პროგრამების გარეშე)
 
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.


 
ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევის სახეობაში (საბანკო გარანტიები) მონაწილე სადაზღვევო კომპანიები
 
2015     III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ.    
 


სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები
დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნა
 
ალდაგი ალფა არდი ჯგუფი ქართუ ჯი პი აი აი სი ჯგუფი ირაო კამარა პსპ სტანდარტ ტაო უნისონი იმედი ლ თიბისი დაზღვევა
2011   2011 2011 2011 2011 2011   2011 2011 2011 2011    
2012 2012 2012 2012 2012   2012   2012 2012 2012 2012    
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013    
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016