სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა
 
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2019 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2020 I კვ. II კვ.    სადაზღვევო ბაზრის სტატისტიკური მაჩვენებლები
 
2007       IV კვ.
2008 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2019 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2020 I კვ. II კვ.    

 

სადაზღვევო ბაზრის ფინანსური მაჩვენებლები
 
2008       IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2019 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2020 I კვ. II კვ.    სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები
 
კომპანიის დასახელება 2017 2018 2019 2020
სს სადაზღვევო კომპანია
იმედი ელ
  I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია
ჯი პი აი ჰოლდინგი
  I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს დაზღვევის კომპანია ქართუ   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს დაზღვევის საერთაშორისო
კომპანია ირაო
  I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს არდი დაზღვევა   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია ალფა   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია ევროინსი   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს პსპ დაზღვევა   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია უნისონი   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია პრაიმი   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია ტაო   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს გრინ დაზღვევა საქართველო   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს თიბისი დაზღვევა   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს სადაზღვევო კომპანია ალდაგი   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს რისკების მართვისა და სადაზღვევო
კომპანია გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია
  I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
III კვ. III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს ჰუალინგ დაზღვევა   I კვ. I კვ. I კვ.
  II კვ. II კვ. II კვ.
  III კვ. III კვ.
IV კვ. IV კვ. IV კვ.
სს ნიუ ვიჟენ დაზღვევა       I კვ.
      II კვ.არასახელმწიფო საპენსიო სქემების სტატისტიკური მაჩვენებლები
 
2007       IV კვ.
2008 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2009 I კვ. II კვ.   IV კვ.
2010 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2011 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2012 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2015 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2019 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2020 I კვ. II კვ.    სტატისტიკური მონაცემები (სახ. სადაზღვევო პროგრამების გარეშე)
 
2013 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2014 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.


 
ვალდებულებათა შესრულების დაზღვევის სახეობაში (საბანკო გარანტიები) მონაწილე სადაზღვევო კომპანიები
 
2015     III კვ. IV კვ.
2016 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2017 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2018 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2019 I კვ. II კვ. III კვ. IV კვ.
2020 I კვ. II კვ.    
 


ინფორმაცია მზღვეველების მიერ განხორციელებული აგროდაზღვევის შესახებ

 
2020 I კვ. II კვ.სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები
დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნა
 
კომპანიის დასახელება წელი
ალდაგი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ალფა   2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
არდი ჯგუფი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ქართუ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ჯი პი აი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ევროინსი 2011   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ირაო 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
გრინ დაზღვევა     2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
პსპ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
პრაიმი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ტაო 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
უნისონი 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
იმედი ლ       2014 2015 2016 2017 2018 2019
თიბისი დაზღვევა       2014 2015 2016 2017 2018 2019
გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია             2017 2018 2019
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი             2017 2018 2019
ჰუალინგ დაზღვევა             2017 2018 2019ინფორმაცია სადაზღვევო ბროკერების მიერ განხორციელებული საქმიანობის შესახებ
 
2019 12 თვე
2020 6 თვე