სიახლეები

სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა 2017 წლის II კვარტალი

25.08.2017
Chart1.JPG
Chart2.JPG
Chart3.JPG
Chart4.JPG
Chart5.jpg
Chart6.JPG
Chart7.JPG
Chart8.JPG
Chart9.JPG
Chart10.JPG
Chart11.JPG

სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა 2017 წლის II კვარტალი
სრული სტატისტიკური და ფინანსური მონაცემები იხილეთ შემდეგ მისამართზე: http://insurance.gov.ge/Statistics.aspx
 
 
Latest news