სიახლეები

სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა 2017 წელი

19.03.2018
Chart-1.JPG
Chart-2.JPG
Chart-3.JPG
Chart-4.JPG
Chart-5.JPG
Chart-6.JPG
Chart-7.JPG
Chart-8.JPG
Chart-9.JPG
Chart-10.JPG
Chart-11.JPG

სადაზღვევო ბაზრის მიმოხილვა 2017 წელი
სრული სტატისტიკური და ფინანსური მონაცემები იხილეთ შემდეგ მისამართზე: http://insurance.gov.ge/Statistics.aspx
 
Latest news