სს “გრინ დაზღვევა საქართველო''-ს ვებ გვერდზე გადასვლა

თბილისი
ა.კალანდაძის ქ. #4

საქართველო, 0160

ტელ: +995 32 2 24 44 34
     +995 32 2 24 44 54
ვებ-გვერდი: www.greenig.ge
ელ: ფოსტა info@greenig.ge
სამუშაო საათები:10.00-18.00
 

სს ''გრინ დაზღვევა საქართველო''