სს “სადაზღვევო კომპანია ალფა”

თბილისი
ალ. ყაზბეგის გამზირი #16

საქართველო, 0102

ტელ: +995 032 2640 640; +995 032 2640 199; +995 032 298 08 08
ელ. ფოსტა: insurance@alpha.ge სამუშაო საათები: 09:00–18:00
თბილისი
სერვის ცენტრი
ჯ. ბაგრატიონის ქ. #6ა

საქართველო, 0102

ტელ: +995 032 2640 640; +995 032 2640 199; +995 032 298 08 08
ელ. ფოსტა: insurance@alpha.ge სამუშაო საათები: 09:00–18:00
ქუთაისი
შ. რუსთაველის გამზირი #112

საქართველო, 4600

ტელ: +995 032 2640 640; +995 032 2640 199; +995 032 298 08 08
ელ. ფოსტა: insurance@alpha.ge სამუშაო საათები: 09:00–18:00

სს “სადაზღვევო კომპანია ალფა”