სს სადაზღვევო კომპანია “ევროინს ჯორჯია”-ს ვებ გვერდზე გადასვლა

თბილისი
მოსაშვილის ქ. #24

საქართველო, 0102

ტელ:+99532 220 88 88 ;225 77 77
ფაქსი: 995 (32) 29 24 27
ელ–ფოსტა: info@euroins.ge
თბილისი
ფალიაშვილის ქ. #85
(საცალო გაყიდვების განყოფილება და ანაზღაურების ოფისი)

საქართველო, 0102

ტელ:+995 32 2208888
ბათუმი
გორგილაძის ქ. #5

საქართველო, 6010

ტელ:+995 32 22 32 77

სს სადაზღვევო კომპანია “ევროინს ჯორჯია”