სს "საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი"


თბილისი

ქოლ-ცენტრი, იურიდიული დეპარტამენტი.

იურიდიული მისამართი: მარიჯანის ქ. #4

საქართველო, 0186

ტელ: +995 32 2244111
ელ-ფოსტა: info@igg.ge

თბილისი

სათაო ოფისი, მოქალაქეთა მომსახურების ოფისი

ფაქტიური მისამართი: ფანჯიკიძის ქ. #22

საქართველო, 0160

ტელ: +995 32 2244111
ელ-ფოსტა: info@igg.ge

სს "საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფი"