სს "ნიუ ვიჟენ დაზღვევა“-ს ვებ გვერზე გადასვლა

თბილისი
ცენტრალური ფილიალი
ევგენი მიქელაძის 1ბ

საქართველო, 0102

ტელ: +995 032 2 501 501
ელ-ფოსტა: info@nvi.ge
სამუშაო საათები:10:00 – 19:00
თბილისი
გაყიდვების ფილიალი
ვიქტორ დოლიძის 2

საქართველო, 0102

ტელ: +995 032 2 501 501
ელ-ფოსტა: info@nvi.ge
სამუშაო საათები:10:00 – 19:00
ქ.ბათუმი
ბათუმის ფილიალი
ვაჟა–ფშაველს 46-48

საქართველო, 6009

ტელ: +995 032 2 501 501
ელ-ფოსტა: info@nvi.ge
სამუშაო საათები:10:00 – 19:00
ქ.ზესტაფონი
ზესტაფონის ფილიალი
აღმაშენებლის 43

საქართველო,2000

ტელ: +995 032 2 501 501
ელ-ფოსტა: info@nvi.ge
სამუშაო საათები:10:00 – 19:00

სს "ნიუ ვიჟენ დაზღვევა“