კონტაქტი

თბილისი
ლევან მიქელაძის ქ. #3

საქართველო, 0162

ტელ: +995 32 223 44 10
საზოგადოებასთან ურთიერთობა:
+995 599 18 85 86
ელ-ფოსტა: info@insurance.gov.ge